TOP > SQL>

文字列抽出

SQLで文字列を抽出するには
SUBSTR関数を使います。

構文
SELECT SUBSTR(列名1,開始位置,終了位置) FROM テーブル名;

最初の2文字を取り出した例です。
使用例
mysql> SELECT name,SUBSTR(name,1,2) FROM ado;
+--------+------------------+
| name  | SUBSTR(name,1,2) |
+--------+------------------+
| sasuke | sa        |
| ziro  | zi        |
| taro  | ta        |
| yama  | ya        |
| sasuke | sa        |
| sasuke | sa        |
| sasu  | sa        |
| sasu  | sa        |
| さすけ | さす       |
+--------+------------------+
お勧め商品
最近の記事
当サイトについて 免責事項 プライバシーポリシー
Copyright (C) Sasuke 2012 All rights reserved.